Apie informacinio verslo paslaugų įmonę Paslaugos ELAS Kontaktai
Informacinio verslo paslaugų įmonė
Prisijungimas prie ELAS registruotiems vartotojams

Jei dar netapote registruotu ELAS vartotoju, galite išbandyti visas ELAS funkcijas svečio teisėmis.

Prisijungimas prie ELAS svečio teisėmis

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS UAB „INFORMACINIO VERSLO PASLAUGŲ ĮMONĖ“ ATSKYRIMO SĄLYGAS

Vilnius, du tūkstančiai dvidešimtųjų metų spalio šeštoji diena


    Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str. 2 d. bei 65 str. 1 dalimi pranešame apie parengtas UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ atskyrimo sąlygas.

    Duomenys apie atskyrime dalyvaujančią bendrovę atskyrimo sąlygų paskelbimo dienai: pavadinimas – UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, teisinė forma uždaroji akcinė bendrovė, kodas 123043773, buveinės adresas Vilnius, Eigulių g. 21, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas 32 674 eurai.

     UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ atskyrimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsniu, nuo UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, kuri tęsia veiklą, atskiriant dalį ir jai proporcingai priskirto turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pagrindu sukuriant naują uždarąją akcinę bendrovę.

     Po atskyrimo pasibaigiančių bendrovių nėra.

     Po atskyrimo veiksiančios bendrovės – UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ ir naujai sukurta uždaroji akcinė bendrovė.

    Momentas, nuo kurio dalis UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ turto, teisių ir pareigų pereina po atskyrimo sukuriamai uždarajai akcinei bendrovei bei dalis UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ teisių ir pareigų pagal sandorius pereina po atskyrimo sukuriamai uždarajai akcinei bendrovei ir sandoriai įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą, - diena, kai Juridinių asmenų registre (i) įregistruojama UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ nauja įstatų redakcija, kuria sumažinamas šios bendrovės įstatinis kapitalas ir (ii) įregistruojama atskyrimo metu sukuriama (atskiriama) uždaroji akcinė bendrovė. Abu nurodyti veiksmai laikomi įvykusiais vienu metu, jei jie įvyksta (i) tą pačią dieną – tos dienos pabaigoje, (ii) skirtingomis dienomis – dienos, kurią įvyko paskutinis veiksmas, pabaigoje.

    Su Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. numatytais dokumentais galima susipažinti patalpose, esančiose adresu Vilniuje, Eigulių g. 21, laiką iš anksto suderinus telefonu 8 618 24275.

       Uždarosios akcinės bendrovės „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ valdybaUAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ atskyrimo sąlygos


UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ atskyrimo sąlygos (PDF)

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo išrašas (PDF)

UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ Įstatai (PDF)

Atskiriamos bendrovės įstatai (PDF)

Nepriklausomo auditoriaus atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaita (PDF)

5 priedas (PDF)

Eigulių g. 21, LT-03150 Vilnius,
tel.   +370 5 236 4808

el. paštas: info@ivpi.lt

Apie IVPĮPaslaugosELASKontaktai į viršų
 
 
Tinklalapio žemėlapis | Juridiniai pranešimai © 2016 IVPĮ