Apie informacinio verslo paslaugų įmonę Paslaugos ELAS Kontaktai
Informacinio verslo paslaugų įmonė
Prisijungimas prie ELAS registruotiems vartotojams

Jei dar netapote registruotu ELAS vartotoju, galite išbandyti visas ELAS funkcijas svečio teisėmis.

Prisijungimas prie ELAS svečio teisėmis

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ


    Pranešame, kad neeilinis visuotinis UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 123043773, buveinės adresas: Eigulių g. 21, LT-03150 Vilnius, akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas) įvyko 2020 m. lapkričio 30 d. 9 val. Eigulių g. 21, Vilnius.

    Susirinkime dalyvavę akcininkai priėmė sprendimus:

    1. UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ dalyvauja atskyrime, kuris vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsniu. Vadovaujantis UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ Atskyrimo sąlygomis, nuo UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, kuri tęsia savo veiklą, atskiriama dalis, kuriai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukuriamas naujas vienetas – UAB „Ivpi“, kartu sumažinant UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ įstatinį kapitalą, o UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ akcininkams Atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka vietoj turėtų UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ akcijų išduodant kuriamos uždarosios akcinės bendrovės (UAB „Ivpi“) akcijų.

    2. Patvirtinti UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ atskyrimo sąlygas.

    3. Patvirtinti UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ įstatų naują redakciją ir įgalioti Andrių Daukšą juos pasirašyti.

        Bendrovei įsigijus savų akcijų, UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ įstatai bus patikslinti Atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka.

    4. Patvirtinti UAB „Ivpi“ įstatus ir įgalioti Andrių Daukšą juos pasirašyti.

    5. UAB „Ivpi“ buveinę įregistruoti adresu Palangos g. 4, LT-01402 Vilnius.


Bendrovės vadovas Andrius Daukšas

Eigulių g. 21, LT-03150 Vilnius,
tel.   +370 5 236 4808

el. paštas: info@ivpi.lt

Apie IVPĮPaslaugosELASKontaktai į viršų
 
 
Tinklalapio žemėlapis | Juridiniai pranešimai © 2016 IVPĮ