Apie informacinio verslo paslaugų įmonę Paslaugos ELAS Kontaktai
Informacinio verslo paslaugų įmonė
Prisijungimas prie ELAS registruotiems vartotojams

Jei dar netapote registruotu ELAS vartotoju, galite išbandyti visas ELAS funkcijas svečio teisėmis.

Prisijungimas prie ELAS svečio teisėmis

PRANEŠIMAS
DĖL EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO


    Pranešame, kad bendrovės valdybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimu (protokolas Nr.VP-2) 2018 m. balandžio 30 d. 13 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, įmonės kodas 123043773, akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Lietuvos statistikos departamento didžiojoje posėdžių salėje, Gedimino pr. 29, (2-as aukštas).

    Akcininkai registruojami nuo 12.30 val.

    SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
    1. Akcinės bendrovės metinis pranešimas.
    2. Auditoriaus išvados apie akcinės bendrovės 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį pristatymas.
    3. Akcinės bendrovės 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
    4. Akcinės bendrovės 2017 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
    5. Akcinės bendrovės buveinės adreso keitimas.

    Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2018 m. balandžio 23 d.

    Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

    Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

    Vykstant į susirinkimą prašom turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai privalo turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtinantį įgaliojimą.

    Su susirinkimo šaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, akcininkai galės susipažinti nuo šių metų balandžio 20 dienos, adresu Eigulių 21, Vilnius (4-tas aukštas) .


Informacija, susijusi su susirinkimo šaukimu ir jo darbotvarke, teikiama
tel. +370 5 236 4801, Genė Ramonienė

Gedimino pr. 31, LT-01500 Vilnius,
tel.   +370 5 236 4808,
faks. +370 5 262 3623,

el. paštas: info@ivpi.lt

Apie IVPĮPaslaugosELASKontaktai į viršų
 
 
Tinklalapio žemėlapis | Juridiniai pranešimai © 2016 IVPĮ