Apie informacinio verslo paslaugų įmonę Paslaugos ELAS Kontaktai
Informacinio verslo paslaugų įmonė
Prisijungimas prie ELAS registruotiems vartotojams

Jei dar netapote registruotu ELAS vartotoju, galite išbandyti visas ELAS funkcijas svečio teisėmis, neatliekant realaus mokėjimo už paslaugas.

Prisijungimas prie ELAS svečio teisėmis

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ


      Pranešame, kad eilinis visuotinis AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, įmonės kodas 123043773, buveinės adresas: Eigulių g. 21, Vilnius, akcininkų susirinkimas įvyko 2019 m. balandžio 25 d. pradžia 14 val. , ir priėmė sprendimus:

    1. Pritarti akcinės bendrovės metiniam pranešimui.
    2. Pritarti auditoriaus išvadai ir rekomenduoti akcininkams atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl akcinės bendrovės 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio.
    3. Patvirtinti akcinės bendrovės 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
    4. Patvirtinti akcinės bendrovės 2018 metų pelno paskirstymą.
    5. Sumažinti akcinės bendrovės įstatinį kapitalą.
    6. Pakeisti akcinės bendrovės įstatų 7 ir 9 straipsnius.

      Pagal siūlomą pelno paskirstymo projektą akcininkams numatyta mokėti dividendus po 5,5 euro už kiekvieną turimą akciją. Dividendams skiriama pelno dalis sudaro 80,99 % bendrovės paskirstytojo pelno ir 16,54 % vidutinio nuosavo kapitalo.

      Dividendus turi teisę gauti asmenys, kurie buvo akcinės bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (teisių apskaitos dienos pabaigoje, t.y. 2019 m. gegužės 10 d.).

      Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavo 6 akcininkai, iš jų 1 įgaliotinis, kurie turėjo 29164 akcijas suteikiančius balsus, tai sudarė 89,26 proc. visų bendrovės akcijų balsų.

Eigulių g. 21, LT-01500 Vilnius,
tel.   +370 5 236 4808

el. paštas: info@ivpi.lt

Apie IVPĮPaslaugosELASKontaktai į viršų
 
 
Tinklalapio žemėlapis | Juridiniai pranešimai | In english © 2017 IVPĮ