Apie informacinio verslo paslaugų įmonę Paslaugos ELAS Kontaktai
Informacinio verslo paslaugų įmonė
Prisijungimas prie ELAS registruotiems vartotojams

Jei dar netapote registruotu ELAS vartotoju, galite išbandyti visas ELAS funkcijas svečio teisėmis, neatliekant realaus mokėjimo už paslaugas.

Prisijungimas prie ELAS svečio teisėmis

PRANEŠIMAS DĖL ĮSTATINIO KAPITALO MAŽINIMO


     Pranešame, kad 2019 m. balandžio 25 d. įvykęs eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ (įm. kodas 123043773, buveinės adresas: Eigulių g. 21, LT-03150 Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 392088 EUR iki 32674 EUR. (mažinimo suma – 359414 EUR) bei atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatus ir nurodyti juose pakeistą įstatinio kapitalo dydį – 32674 EUR.

     Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas – Bendrovės lėšų visiems akcininkams išmokėjimas, proporcingai nuosavybės teise jiems priklausančių akcijų nominaliai vertei.

      Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, sumažinant akcijos nominalią vertę nuo 12,00 EUR iki 1,00 EUR.

     Išmokas dėl įstatinio kapitalo mažinimo turi teisę gauti asmenys, kurie buvo akcinės bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (teisių apskaitos dienos pabaigoje, t.y. 2019 m. gegužės 10 d. ).

     Informacija, susijusi su išmokomis dėl įstatinio kapitalo mažinimo, teikiama tel. +370 5 2364 801, Genė Ramonienė.

Eigulių g. 21, LT-01500 Vilnius,
tel.   +370 5 236 4808

el. paštas: info@ivpi.lt

Apie IVPĮPaslaugosELASKontaktai į viršų
 
 
Tinklalapio žemėlapis | Juridiniai pranešimai | In english © 2017 IVPĮ