Apie informacinio verslo paslaugų įmonę Paslaugos ELAS Kontaktai
Informacinio verslo paslaugų įmonė
Prisijungimas prie ELAS registruotiems vartotojams

Jei dar netapote registruotu ELAS vartotoju, galite išbandyti visas ELAS funkcijas svečio teisėmis.

Prisijungimas prie ELAS svečio teisėmis

PRANEŠIMAS
DĖL PAKARTOTINIO NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO


    Pranešame, kad 2019 m. sausio 17 d. dėl kvorumo nebuvimo neįvyko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio sušaukimui paraišką teikė UAB įmonių grupė „Inservis“, turėdama 37,03% AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ akcijų ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 str. 1 d. nuostatų suteikiama teise.

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26 str. 6 dalimi, 2019 m. vasario 7 d. 14 val. šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, įmonės kodas 123043773, akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ buveinėje, Eigulių g. 21 (4-as aukštas) Vilniuje.

    Pakartotinis neeilinis visuotinis AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, įmonės kodas 123043773, akcininkų susirinkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 1 dalimi, turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

    Akcininkai registruojami nuo 13.30 val.

    SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
    1. Dėl AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ valdymo struktūros pakeitimo.
    2. Dėl AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.
    3. Dėl AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ valdybos rinkimo.
    4. Keturių valdybos narių rinkimas iki veikiančios AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ valdybos kadencijos pabaigos.

     Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2019 m. sausio 31 d.

    Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

     Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

    Atvykus į susirinkimą prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai privalo turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

    Su susirinkimo šaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimo dėl darbotvarkės klausimo projektu, akcininkai galės susipažinti nuo 2019 metų vasario 4 dienos bendrovės buveinėje, Eigulių 21, Vilnius (4-tas aukštas).


Informacija, susijusi su susirinkimo šaukimu ir jo darbotvarke, teikiama
tel. (8 5) 236 4801, Genė Ramonienė

Gedimino pr. 31, LT-01500 Vilnius,
tel.   +370 5 236 4808,
faks. +370 5 262 3623,

el. paštas: info@ivpi.lt

Apie IVPĮPaslaugosELASKontaktai į viršų
 
 
Tinklalapio žemėlapis | Juridiniai pranešimai © 2016 IVPĮ