Apie informacinio verslo paslaugų įmonę Paslaugos ELAS Kontaktai
Informacinio verslo paslaugų įmonė
Prisijungimas prie ELAS registruotiems vartotojams

Jei dar netapote registruotu ELAS vartotoju, galite išbandyti visas ELAS funkcijas svečio teisėmis.

Prisijungimas prie ELAS svečio teisėmis

     2011 m. I pusmečio neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


Tarpinis 2011 metų I pusmečio balansas (PDF)

Tarpinė 2011 metų I pusmečio pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)


     2011 m. trijų ketvirčių neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


Tarpinis 2011 metų trijų ketvirčių balansas (PDF)

Tarpinė 2011 metų trijų ketvirčių pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)


     2012 m. I ketvirčio neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


Tarpinis 2012 metų I ketvirčio balansas (PDF)

Tarpinė 2012 metų I ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Tarpinis 2012 metų I ketvirčio pranešimas (PDF)


     Audituotas 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys


2011 metų balansas (PDF)

2011 metų pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2011 metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     2012 m. 1-4 mėn. audituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


2012 metų 1-4 mėn. balansas (PDF)

2012 metų 1-4 mėn. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)


     2012 m. I pusmečio neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


Tarpinis 2012 metų I pusmečio balansas (PDF)

Tarpinė 2012 metų I pusmečio pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Tarpinis 2012 metų I pusmečio pranešimas (PDF)


     2012 m. 9 mėnesių neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


Tarpinis 2012 metų 9 mėnesių balansas (PDF)

Tarpinė 2012 metų 9 mėnesių pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Pažyma apie 2012 m. IV ketvirtį priedų vadovaujantiems bendrovės darbuotojams paskaičiavimą (PDF)

Tarpinis pranešimas apie 2012 metų 1-9 mėn. ataskaitinio laikotarpio įmonės veiklą (PDF)


     Audituotas 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys


2012 metų balansas (PDF)

2012 metų pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2012 metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     2013 m. I ketvirčio neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


Tarpinis 2013 metų I ketvirčio balansas (PDF)

Tarpinė 2013 metų I ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Tarpinė 2013 metų I ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     2013 m. I pusmečio neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


Tarpinis 2013 metų I pusmečio balansas (PDF)

Tarpinė 2013 metų I pusmečio pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Tarpinė 2013 metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Tarpinis 2013 metų I pusmečio pranešimas (PDF)


     2013 m. 9 mėnesių neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


Tarpinis 2013 metų 9 mėnesių balansas (PDF)

Tarpinė 2013 metų 9 mėnesių pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Tarpinė 2013 metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Tarpinis 2013 metų 9 mėnesių pranešimas (PDF)


     Audituotas 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys


2013 metų balansas (PDF)

2013 metų pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2013 metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Metinis pranešimas apie 2013 metų ataskaitinio laikotarpio įmonės veiklą (PDF)

Nepriklausomo auditoriaus išvada (PDF)


     2014 m. I ketvirčio neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


2014 m. kovo 31 d. balansas (PDF)

2014 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2014 m. kovo 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     2014 m. I pusmečio neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


2014 m. birželio 30 d. balansas (PDF)

2014 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2014 m. birželio 30 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     2014 m. 9 mėnesių neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


2014 m. rugsėjo 30 d. balansas (PDF)

2014 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2014 m. rugsėjo 30 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     Audituotas 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys


2014 metų balansas (PDF)

2014 metų pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2014 metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Nepriklausomo auditoriaus išvada (PDF)


     2015 m. I ketvirčio neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


2015 m. kovo 31 d. balansas (PDF)

2015 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2015 m. kovo 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     2015 m. I pusmečio neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


2015 m. birželio 30 d. balansas (PDF)

2015 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2015 m. birželio 30 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     2015 m. 9 mėnesių neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


2015 m. rugsėjo 30 d. balansas (PDF)

2015 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2015 m. rugsėjo 30 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     Audituotas 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys


2015 m. gruodžio 31 d. balansas (PDF)

2015 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2015 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     2016 m. I ketvirčio neaudituotos finansinės veiklos ataskaitos


2016 m. kovo 31 d. balansas (PDF)

2016 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2016 m. kovo 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     2016 m. 9 mėnesių neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


2016 m. rugsėjo 30 d. balansas (PDF)

2016 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2016 m. rugsėjo 30 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     Audituotas 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys


2016 m. gruodžio 31 d. balansas (PDF)

2016 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2016 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     2017 m. I pusmečio neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


2017 m. birželio 30 d. balansas (PDF)

2017 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2017 m.birželio 30 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     Akcinės bendrovės vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (PDF)


     2017 m. 9 mėnesių neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


2017 m. rugsėjo 30 d. balansas (PDF)

2017 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2017 m.rugsėjo 30 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (PDF)


     Audituotas 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys


2017 m. gruodžio 31 d. balansas (PDF)

2017 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2017 m.gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (PDF)


     2018 m. I ketvirčio neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


2018 m. kovo 31 d. balansas (PDF)

2018 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2018 m.kovo 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     2018 m. I pusmečio neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


2018 m. birželio 30 d. balansas (PDF)

2018 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2018 m. birželio 30 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     2018 m. 9 mėnesių neaudituotos finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos


2018 m. rugsėjo 30 d. balansas (PDF)

2018 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2018 m. rugsėjo 30 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)


     Audituotas 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys


2018 m. gruodžio 31 d. balansas (PDF)

2018 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

2018 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Eigulių g. 21, LT-03150 Vilnius,
tel.   +370 5 236 4808,

el. paštas: info@ivpi.lt

Apie IVPĮPaslaugosELASKontaktai į viršų
 
 
Tinklalapio žemėlapis | Juridiniai pranešimai | Veiklos ataskaitos © 2017 IVPĮ